Zaproszenie na konferencję „Zarządzanie efektywnością energetyczną w MŚP (MMA)

ZAPROSZENIE

MP Polskie Klastry Sp. z o.o. koordynator Klastra Metalowego METALIKA

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

 

W ramach projektu EE-METAL

„Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP z przemysłu metalowego i maszynowego”

Program Ramowy Unii Europejskiej HORYZONT 2020

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

„ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ W MŚP (MMA)

– SYSTEMY MONITOROWANIA (EMS/SCADA) I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (ISO 50001)”

Termin i miejsce: Poznań, 14.11.2017 r. (wtorek); OGRODOWA 12 CONFERENCE CENTER, sala: 108

INFORMACJA O KONFERENCJI: www.polskieklastry.org   tel.: 603 798 785

Patronat medialny: CONTROL ENGINEERING POLSKA