„Zielona Chemia” bierze udział w Smart Labach na temat innowacyjnych nawozów

Firma Deloitte na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizuje projekt, którego celem jest inicjowanie i rozwijanie wspólnych inicjatyw projektowych przedsiębiorców i jednostek naukowych w dziedzinach gospodarczych o wysokim potencjale innowacyjnym. Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” został zaproszony do udziału w Smart Labach poświęconych tematyce innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska.

W cyklu 4 spotkań warsztatowych – w dniach 7 – 8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się pierwsze –  tzw. Smart Lab, w którym biorą udział przedstawiciele wiodących, innowacyjnych firm działających w obszarze nawozów, przedstawiciele sektora nauki i instytucji otoczenia biznesu. Spotkania są dedykowane analizom rynku innowacyjnych nawozów w Polsce i na świecie. Podczas warsztatów współprowadzonych przez firmę Deloitte i pod opieką eksperta branżowego – Pana Dr Piotra Ruska, przedsiębiorcy oraz wspierający ich naukowcy, a także instytucje otoczenia biznesu mają okazję znalezienia partnerów do stworzenia wspólnych konsorcjów branżowych, celem realizacji nowych projektów partnerskich i indywidualnych.

Dodatkowo, uczestnicy będą  współtworzyć założenia i wnioski do raportu branżowo-technologicznego – tzw. BTR (business technology roadmap), czyli mapy rozwoju technologicznego. Raport będzie stanowił materiał informacyjny na temat przewidywanych przyszłych kierunków rozwoju branży, technologii, produktów i usług oraz realizowanych projektów B+R. Dokument będzie stanowił także wskazówkę dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie tworzenia polityki i narzędzi wsparcia dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Dzięki uczestnictwu w Smart Labach Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” będzie mieć wpływ na rekomendacje dotyczące sposobu i rodzaju wsparcia rozwoju innowacyjności branży nawozowej w kolejnych latach.