„Zielona Chemia” w Monachium – podsumowanie projektu ActiPoly

5 października 2017 r. w Monachium odbyło się podsumowujące spotkanie Partnerów Projektu o akronimie ActiPoly realizowanego w ramach międzynarodowej inicjatywy Cornet współfinasowanej przez NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) w Warszawie. Projekt ten ma na celu opracowanie nowoczesnego, ekologicznego, termoformowalnego i kompostowalnego włóknistego materiału opakowaniowego na bazie surowców z zasobów odnawialnych, o barierowości porównywalnej do tworzyw sztucznych i o specjalnych funkcjach ochronnych. Opracowany materiał ma być używany do pakowania świeżej żywności, zabezpieczyć te produkty przed wysychaniem oraz ułatwić recykling opakowań. Podczas spotkania w Monachium Partnerzy Konsorcjum zaprezentowali i omówili wyniki zrealizowanych zadań wynikających z kolejnych etapów Projektu. Mówiono m.in. o efektach przeprowadzonych badań laboratoryjnych nad nowym materiałem opakowaniowym oraz o potrzebie kolejnych specjalistycznych analiz, co zrodziło potrzebę   wydłużenia czasu realizacji projektu do roku 2018. Partnerzy z CELABOR Jako główni koordynatorzy całości Projektu podsumowali wstępnie efekt wszystkich prac w projekcie oraz przedstawili wstępne wyniki badań realizowanych przez poszczególnych członków konsorcjum. Warto nadmienić, że Projekt realizowany w tym międzynarodowym gronie ma przyczynić się do powstania innowacyjnych materiałów, które posłużą przedsiębiorcom  z branży opakowaniowej i pokrewnych oraz zostaną skomercjalizowane i wdrożone na rynku gospodarczym. Klaster „Zielona Chemia” jako polski koordynator tych działań jest odpowiedzialny za etap badań i wdrożenie tych prac oraz ewaluację działań w Projekcie. Działania te „Zielona Chemia” prowadzi przy współudziale polskiego partnera naukowego, jakim jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, a w szczególności CBIMO (Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych).