„Zielona Chemia” otrzymała dotację od Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” otrzymało dotację w ramach projektu pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Rozwoju Inwestycji (DRI). Wsparcie polega na częściowym pokryciu kosztów składek członkowskich. Dzięki takiemu dofinansowaniu, więcej przedstawicieli polskich małych i średnich firm może brać udział w spotkaniach światowych organizacji przedsiębiorców. To z kolei stwarza szansę na wymianę doświadczeń, upowszechnianie osiągnięć naszych firm oraz wsparcie integracji przedsiębiorców na światowym rynku. Projekt finansowany jest ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. gospodarki.

W ramach realizacji zadania mającego na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki „Zielona Chemia” przystąpiła do European Cluster Excellence Initiative (ECEI), która stanowi filar wdrażanej przez Komisję Europejską polityki zmierzającej do poprawy efektywności zarządzania Klastrami, której realizacji służy szereg projektów i inicjatyw. ECEI należy do najbardziej znaczących przedsięwzięć w zakresie zarządzania klastrami w UE. Ponadto nasze Stowarzyszenie ubiega się o włączenie do European Chemical Regions Network (ECRN), które zrzesza przedstawicieli 15 regionów z silnie rozwiniętym przemysłem chemicznym z całej Europy w celu m.in. działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora chemicznego, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz tworzenie wspólnych projektów w dziedzinie badań, rozwoju, czy innowacji.