Angażując się aktywnie w działania Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” jego Członkowie mogą odnieść wymiernie korzyści, co zostało potwierdzone w niezależnych badaniach przez przedstawicieli zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowych. Dzięki współpracy w ramach Klastra:

  • nawiązano nowe kontakty biznesowe w Polsce i za granicą,
  • wprowadzono na rynek nowe produkty,
  • wypracowano innowacyjne rozwiązania w ramach projektów badawczo-rozwojowych,
  • uzyskano łatwiejszy dostęp do wiedzy i dobrych praktyk,
  • poszerzono krąg zaufanych kontaktów personalnych w przemyśle chemicznym o osoby, które są otwarte na wspólne inicjatywy biznesowe,
  • zapewniono możliwość poruszania trudnych tematów podczas spotkań bilateralnych z ekspertami branżowymi, czy też w ramach warsztatów.

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” zachęca przedsiębiorstwa i jednostki naukowe do włączenia się w działania Klastra.

Czekamy na Państwa oraz Wasze doświadczenie. Zapraszamy do współpracy.

 

*Decyzję o przyjęciu organizacji w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Kalendarium

kalendarium

Klaster w mediach

klaster w mediach

Członkowie klastra