Platforma Zdrowej Żywności

Platforma Zdrowej Żywności to platforma stworzona we współpracy z Instytutem Zdrowego Życia. 

Celem funkcjonowania Platformy Zdrowej Żywności jest wspieranie instytucji związanych z przetwórstwem żywności i będących członkiem Klastra w zakresie:

PRODUCENCI ŻYWNOŚCI

PRODUCENCI NAPOJÓW

PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

Przewodniczącym Platformy Zdrowej Żywności jest Bogdan Kępka.