Platforma Energetyki i Odzysku Materiałów

Zarząd Klastra podążając za wymogami UE powołał do życia Platformę Energetyki i Odzysku Materiałów jako jedną ze specjalizacji inteligentnych w Klastrze. Zarówno Klaster Chemiczny jak i Platformą Energetyki i Odzysku Materiałów współpracuje z wieloma firmami oraz jednostkami badawczo-naukowymi.

Celem działalności Platformy Energii i Odzysku Materiałów jest m.in.:

energia2

ENERGIA ODNAWIALNA

energia1

RECYKLING

energia3

BRANŻA ODPADOWA

Przewodniczącym Platformy Energetyki i Odzysku Materiałów jest prof. dr hab. inż. Zenon Tartakowski