Platforma Edukacyjna

Dynamiczny rozwój Przemysłu 4.0 spowodowany zmianami demograficznymi, globalizacją oraz postępem

technologicznym to poważne wyzwanie kształtujące na nowo nasz sposób myślenia o pracy, kwalifikacjach i umiejętnościach, których będziemy potrzebować, aby żyć i pracować w Świecie 4.0. Platforma Edukacyjna Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia jest pomostem wypełniającym luki w szkolnictwie zawodowym powstałe w systemie edukacji formalnej i brakami w systemie edukacji poza formalnej.

W ramach Platformy Edukacyjnej oferujemy naszym członkom:

mortarboard

SZKOLENIA

support

WSPARCIE

hand-shake

Współpraca

Przewodniczącym Platformy Edukacyjnej jest mgr inż. Przemysław Wojdyła, Wiceprezes Zachodniopomorskiego

Klastra Chemicznego Zielona Chemia, Ekspert Obserwatorium Kompetencji Przyszłości FPPP, Animator Sektorowej

Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego