Poniżej znajdują się postępowania zamówień publicznych przeprowadzane przez Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia".