Europejski Zielony Ład

Zakładka poświęcona ofercie klastra dla firm w przedstawieniu ich problemów dotyczących ogólnie aktualnych problemów europejskiego zielonego ładu. Problematyka skupia się na proekologicznej przebudowie gospodarki – realizacja działań w Polsce. Zakładka „Europejski Zielony Ład” przedstawia możliwości działań dla poszczególnych firm w zakresie gospodarki surowcowej, odpadów, nowych technologii.