Jacek Drożdżal

Jacek Drożdżal

President of the Board
Manages and animates the Cluster and new business projects for 10 years. Represents the Cluster in national meetings and promotes companies at conferences and economic forums.
(Polski) Przemysław Wojdyła

(Polski) Przemysław Wojdyła

Członek Zarządu
(Polski) Skarbnik, praktyk - przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, były dziennikarz motoryzacyjny. W Klastrze zajmuje się relacjami biznesowymi i poszukiwaniem finansowania projektów dla firm, koordynator działań i programów krajowych oraz UE.
(Polski) Alicja Nikelewska-Borowska

(Polski) Alicja Nikelewska-Borowska

Członek Zarządu
(Polski) Sekretarz, długoletni przedsiębiorca prowadzący własną innowacyjną działalność gospodarczą związaną z mikroorganizmami przydatnymi do zastosowań w wielu dziedzinach życia, realizatorka kilku projektów technologicznych, z zamiłowania podróżniczka.
(Polski) Agnieszka Korpal

(Polski) Agnieszka Korpal

Kierownik Biura Klastra
(Polski) Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajmuje się współpracą pomiędzy sferą naukową a przedsiębiorcami, koordynator i animator działań biura Klastra.
(Polski) Sonia Hiller

(Polski) Sonia Hiller

Asystentka Prezesa Zarządu
(Polski) Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajmuje się koordynacją prac zarządu Klastra, animatorka oraz organizatorka działań i event’ów w Klastrze na styku nauka – przemysł.
(Polski) Marcin Krawczyk

(Polski) Marcin Krawczyk

Koordynator projektów UE
(Polski) Pracuje w Klastrze jako koordynator projektów UE, nawiązuje współpracę międzynarodową oraz prowadzi działania biznesowe dla przedsiębiorców. Z zamiłowania informatyk.
(Polski) Anna Majewska

(Polski) Anna Majewska

Wolontariuszka
(Polski) Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W Klastrze zajmuje się współpracą w sferze działań B+R.

Kalendarium

kalendarium

Klaster w mediach

klaster w mediach

Członkowie klastra