Jacek Drożdżal

Jacek Drożdżal

President of the Board
Manages and animates the Cluster and new business projects for 10 years. Represents the Cluster in national meetings and promotes companies at conferences and economic forums.
(Polski) Przemysław Wojdyła

(Polski) Przemysław Wojdyła

Członek Zarządu
(Polski) Skarbnik, praktyk - przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, były dziennikarz motoryzacyjny. W Klastrze zajmuje się relacjami biznesowymi i poszukiwaniem finansowania projektów dla firm, koordynator działań i programów krajowych oraz UE.
(Polski) Alicja Nikelewska-Borowska

(Polski) Alicja Nikelewska-Borowska

Członek Zarządu
(Polski) Sekretarz, długoletni przedsiębiorca prowadzący własną innowacyjną działalność gospodarczą związaną z mikroorganizmami przydatnymi do zastosowań w wielu dziedzinach życia, realizatorka kilku projektów technologicznych, z zamiłowania podróżniczka.
(Polski) Marcin Krawczyk

(Polski) Marcin Krawczyk

Koordynator projektów UE
(Polski) Pracuje w Klastrze jako koordynator projektów UE, nawiązuje współpracę międzynarodową oraz prowadzi działania biznesowe dla przedsiębiorców. Z zamiłowania informatyk.
Jerzy Ruszała PhD

Jerzy Ruszała PhD

Wolontariusz
Doctor of economic sciences, propagator of innovative activities in the business world and the local government sector. A long-term local government official in the Marshal Office of the West Pomeranian Voivodeship and a consultant in the development of entrepreneurship in the SME sector and NGOs. Passionate tourist and scout instructor.
(Polski) Marcin Żurawik

(Polski) Marcin Żurawik

Wolontariusz
(Polski) Animator oraz organizator działań i event’owych w Klastrze na styku nauka – przemysł.
(Polski) Katarzyna Woźniak

(Polski) Katarzyna Woźniak

Wolontariuszka
(Polski) Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W Klastrze zajmuje się współpracą w sferze działań B+R.

Członkowie klastra