Stowarzyszenie Zachodniopomorski
Klaster Chemiczny „ZIELONA CHEMIA”

Siedziba Klastra – Biuro
ul. Piastów 48, 70-311 Szczecin
pokój 522, V piętro 
(Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT)

Biuro czynne:
pon.- pt. w godz. 9:30 – 14:00
tel. +48 91 852 36 31

e-mail: biuro@zielonachemia.eu


Konto bankowe:

Alior Bank S.A. o/ w Szczecinie
nr PL51 2490 0005 0000 4500 3019 7791

Dane rejestrowe:
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny
„Zielona Chemia”
Al. Piastów 48, 70-311 Szczecin
KRS: 0000288878

NIP 8522524261
Regon: 320417229

Zarząd

Jacek Drożdżal
Prezes zarządu

Alicja Nikelewska-Borowska
Członek Zarządu

Przemysław Wojdyła
Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Zbigniew BARTCZAK
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. nadzw.
Sekretarz Komisji Rewizyjnej