Platforma opakowaniowa to 44 firmy współpracujące w ramach łańcucha wartości nad tworzeniem nowych rozwiązań w obszarze biotworzyw oraz inteligentnych i aktywnych opakowań.

Przemysł przetwórstwa spożywczego jest silnie obecny w Polsce i odgrywa istotną rolę w europejskiej gospodarce. Zagadnienia, takie jak bezpieczeństwo żywności, zdrowie i międzynarodowe łańcuchy dostaw powodują, że nieustanie trwają prace nad nowymi technologiami opakowania produktów żywnościowych. Od kilkunastu lat inicjatywy badawcze skupione są wokół tematów takich jak: biotworzywa, inteligentne oraz aktywne opakowania. Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) jest liderem naukowym, którego doświadczenia są wykorzystywane również w innych obszarach, w których opakowania odgrywają istotną rolę w zapewnieniu jakości produktów.

Klaster chce utrwalić swoją rolę w projektach międzynarodowych jako wiarygodny partner naukowy oraz przemysłowy w procesach opracowania i demonstrowania nowych technologii opakowaniowych. Działania promocyjne i szkoleniowe będą wspierać procesy marketingowe skierowane do polskich przedsiębiorstw (MŚP), które docelowo będą wdrażać wypracowane innowacyjne rozwiązania.

prof. nadzw. Rafał Rakoczy
Opiekun Platformy

Opiekun Platformy Opakowaniowej, Prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Praktyk z doświadczeniem w dziedzinie technologii namnażania drobnoustrojów probiotycznych, realizator wielu projektów na styku nauka – przemysł.

Członkowie klastra