Punktem wyjścia do powstania platformy biogospodarki była platforma nawozowa, która skupiała firmy aktywne na poszczególnych etapach łańcucha wartości produkcji i sprzedaży nawozów. Jednak od dłuższego czasu do platformy nawozowej zaczęły dołączać firmy o innym profilu działalności, takim jak m.in. mycie usługowe, produkcja preparatów zawierających kombinacje żywych kultur bakterii czy hodowla roślin. W związku z tym postanowiliśmy poszerzyć zakres tematyczny tej platformy i przemianowaliśmy ją na platformę biogospodarki.

Jeżeli zatem Państwa firma wpisuje się w szeroko pojęty nurt biogospodarki – serdecznie zachęcamy do współpracy!

Firmy produkujące nawozy w platformie biogospodarki

Trendy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na nawozy (potas, fosfor, azot) dla rolnictwa, które musi na świecie opatrywać coraz większą populację. Wysoka kapitałochłonność procesu wytwarzania nawozów oraz konieczność dostępu do surowców podstawowych w pobliżu zakładów produkcji (koszty logistyczne) powodują, że produkcja nawozów jest skoncentrowana a procesy konsolidacyjne występują regularnie. Tematy rozwojowe dotyczą nawozów o rozszerzonej funkcjonalności oraz nawozów wytwarzanych na bazie biokomponentów.

W klastrze reprezentowane są firmy aktywne na poszczególnych etapach łańcucha wartości produkcji i sprzedaży nawozów. Dla nich klaster zapewnia odpowiednią platformę wymiany doświadczeń, analizy trendów rynkowych oraz rozwoju nowych produktów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynkowym. Projekty badawcze skupiać się będą na alternatywnym wykorzystaniu zidentyfikowanych frakcji pojawiających się na poszczególnych etapach produkcji nawozów w innych procesach chemicznych.

dr hab. Krzysztof Lubkowski
Opiekun Platformy

Opiekun Platformy Biogospodarki, nauczyciel akademicki w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie, naukowiec – praktyk w dziedzinie badania w otrzymywaniu nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych, realizator wielu projektów B+R i wdrożeń w przemyśle, hobbistycznie Mistrz Okręgowy w brydżu sportowym.

Członkowie klastra