Jacek Drożdżal

Jacek Drożdżal

Prezes Zarządu
Od ponad 10 lat animator i praktyk klasteringu w Polsce, animator i kierownik projektów na styku nauki i biznesu. Reprezentuje Klaster w gremiach krajowych i międzynarodowych oraz promuje działania Klastra, jak też pozyskuje finansowanie oraz współpracę międzynarodową dla firm.
Przemysław Wojdyła

Przemysław Wojdyła

Członek Zarządu
Skarbnik, praktyk - przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, były dziennikarz motoryzacyjny. W Klastrze zajmuje się relacjami biznesowymi i poszukiwaniem finansowania projektów dla firm, koordynator działań i programów krajowych oraz UE.
Alicja Nikelewska-Borowska

Alicja Nikelewska-Borowska

Członek Zarządu
Sekretarz, długoletni przedsiębiorca prowadzący własną innowacyjną działalność gospodarczą związaną z mikroorganizmami przydatnymi do zastosowań w wielu dziedzinach życia, realizatorka kilku projektów technologicznych, z zamiłowania podróżniczka.

Agnieszka Korpal

Kierownik Biura Klastra
Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajmuje się współpracą pomiędzy sferą naukową a przedsiębiorcami, koordynator i animator działań biura Klastra.
Sonia Hiller

Sonia Hiller

Asystentka Prezesa Zarządu
Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajmuje się koordynacją prac zarządu Klastra, animatorka oraz organizatorka działań i event’ów w Klastrze na styku nauka – przemysł.
Marcin Krawczyk

Marcin Krawczyk

Koordynator projektów UE
Pracuje w Klastrze jako koordynator projektów UE, nawiązuje współpracę międzynarodową oraz prowadzi działania biznesowe dla przedsiębiorców. Z zamiłowania informatyk.
Anna Majewska

Anna Majewska

Wolontariuszka
Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W Klastrze zajmuje się współpracą w sferze działań B+R.
Marcin Żurawik

Marcin Żurawik

Wolontariusz
Animator oraz organizator działań i event’owych w Klastrze na styku nauka – przemysł.

Katarzyna Woźniak

Wolontariuszka
Doktorantka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W Klastrze zajmuje się współpracą w sferze działań B+R.
dr hab. inż. Zenon TARTAKOWSKI, profesor ZUT

dr hab. inż. Zenon TARTAKOWSKI, profesor ZUT

Opiekun Platformy odzysku materiałów i energii
Opiekun Platformy odzysku materiałów i energii, pracownik Instytutu Inżynierii Materiałowej ZUT w Szczecinie. Praktyk od lat zajmujący się problematyką zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych (recyklatów). Jako opiekun platformy zajmuje się projektami związanymi z odzyskiem materiałów i energii oraz gospodarką odpadami.
prof. nadzw. dr hab. Inż. Rafał RAKOCZY

prof. nadzw. dr hab. Inż. Rafał RAKOCZY

Opiekun Platformy Opakowaniowej
Opiekun Platformy Opakowaniowej, Prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Praktyk z doświadczeniem w dziedzinie technologii namnażania drobnoustrojów probiotycznych, realizator wielu projektów na styku nauka – przemysł.

dr hab. Inż. Krzysztof LUBKOWSKI

Opiekun Platformy Biogospodarki
Nauczyciel akademicki w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie, naukowiec – praktyk w dziedzinie badania w otrzymywaniu nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych, realizator wielu projektów B+R i wdrożeń w przemyśle, hobbistycznie Mistrz Okręgowy w brydżu sportowym.
prof. Irena Łącka

prof. Irena Łącka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Kierownik Zakładu Ekonomii i Rachunkowości, praktyk z doświadczeniem w dziedzinie wspierania transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wśród przedsiębiorców, koordynator wielu międzynarodowych projektów ekonomicznych.

Kalendarium

kalendarium

Klaster w mediach

klaster w mediach

Członkowie klastra