Zespół

Jacek Drożdżal

Jacek Drożdżal

Prezes Zarządu
Już 10 lat zarządza Klastrem oraz animuje nowe projekty biznesowe. Reprezentuje Klaster w gremiach krajowych oraz promuje firmy Klastra na konferencjach i forach...
Jaśmina Solecka

Jaśmina Solecka

Manager projektów
Już 16 lat zajmuje się zarządzaniem projektami badawczymi na styku nauki i biznesu, pozyskiwaniem finansowania oraz współpracą międzynarodową.
Łukasz Kruszyński

Łukasz Kruszyński

Animator projektów
Pracuje w Klastrze jako koordynator projektów technologicznych. Prowadzi własną firmę zajmującą się innowacyjnymi technologiami oczyszczania biogazu.
Zenon Tartakowski

Zenon Tartakowski

Opiekun platformy odzysku materiałów i energii
Jako opiekun platformy zajmuje się projektami związanymi z odzyskiem materiałów i energii oraz gospodarką odpadami.

Kalendarium

kalendarium

Klaster w mediach

klaster w mediach

Członkowie klastra