Ukraina w NATO.
Odbudowa lepszej Ukrainy.
Biznes w czasach czarnych łabędzi.

Więcej informacji o wydarzeniu pojawi się wkrótce…