Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu pod czeską Prezydencją Rady UE oraz Komisja Europejska zorganizowało ę 8. edycji Europejskiej Konferencji Klastrowej, która odbywa się w dniach 26 i 27 września 2022 r. w Pradze (CZ). Wydarzenie to, organizowane przy wsparciu Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów (ECCP), jest wyjątkową okazją, ponieważ gromadzi twórców polityki klastrowej, menedżerów klastrów, praktyków i innych interesariuszy.

Po w pełni wirtualnej edycji w 2020 roku, tegoroczna edycja jest okazją dla społeczności klastrów do ponownego fizycznego spotkania w Pradze. Jest to świetna okazja do ponownego nawiązania kontaktów. 

26 września 2022 r. odbyło się  spotkanie matchmakingowe. Wydarzenie to zgromadziło organizacje klastrów, które będą badały możliwości handlowe, inwestycyjne i partnerskie oraz rozwijały połączenia między europejskimi łańcuchami wartości i ekosystemami.

W wydarzeniu brało udział Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia.