24 maja odbyło się Webinarium On-line „Wsparcie rozwoju przemysłu 4.0 dla Klastra Zielona Chemia”.

Organizatorem spotkania był Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia wraz z  Platformą Przemysłu Przyszłości. Na webinarium zaproszeni zostali przedsiębiorcy z województwa Zachodniopomorskiego oraz członkowie Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”

Webinarium odbyło się w aplikacji Microsoft Teams. 

W trakcie spotkania wykład przeprowadzili: pan dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, Pan dr Andrzej Stępnikowski oraz Pani Monika Płońska.

Podczas webinarium poruszone zostały następujące tematy:

1. dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk
,,Czym jest przemysł 4.0? Jak należy go rozumieć? Kluczowe pojęcia i wyzwania technologiczne”.
• Podstawowe pojęcia i terminy związane z przemyłem 4.0 i transformacją cyfrową.
• Przemysł 4.0 w praktyce. Na ile nowe rozwiązania rewolucjonizują obecnie stosowane technologie.
• Kluczowe technologie, modele biznesowe i kompetencje związane z przemysłem 4.0.
• Przykłady realizacji i zastosowań.
 
2. dr Andrzej Stępnikowski
„W stronę środowiska nietoksycznego: wyzwania i kierunki Zielonego Ładu oraz Strategii UE w
zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności”.
• Wyzwania i kluczowe obszary polityki Europejskiego Zielonego Ładu.
• Wpływ chemikaliów na zdrowie i środowisko: Czarny PR sektora vs. potencjał branży.
• Strategie wdrażania polityki Zielonego Ładu na poziomie UE.
• Strategie krajowe (Polityka Ekologiczna Państwa 2030, Strategia Produktywności 2030 i Nowa Polityka Przemysłowa Polski).
• Publiczne źródła finansowania.
 
3. Monika Płońska
,,Jak przygotować przedsiębiorstwo do zielonej transformacji ( Europejskiego Zielonego Ładu, Nowej Taksonomii i obowiązku raportowania zrównoważonego rozwoju)”.
• Nowa Taksonomia UE – narzędzie KE do wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiany wynikające z wprowadzenia Nowej Taksonomii dla przedsiębiorców ubiegających się o finansowanie inwestycji lub ubezpieczenie. Rozwój modeli biznesowych – szanse i zagrożenia.
• Strategia zrównoważonego rozwoju – jak zgodnie z oczekiwaniami Europejskiego Zielonego Ładu zarządzać kwestiami klimatu w sektorze chemicznym? Identyfikacja i zarządzanie ryzykami klimatycznymi. Analizy scenariuszy odporności modeli biznesowych.
• Raportowanie niefinansowe – Nowe obowiązki i wytyczne w raportowaniu zrównoważonego rozwoju,
wynikające z regulacji unijnych i międzynarodowych wytycznych.
• Harmonogram planowanych zmian. Wskaźniki, które należy mierzyć i raportować.
• Zielone finansowanie – jak Nowa Taksonomia zmienia oferty prywatnych banków? Zielone/zrównoważone obligacje, zielone kredyty. Jak przygotować inwestycję do pozyskania finansowania?

Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za zainteresowanie.