W tym roku zadamy sobie pytanie: „Czy dzisiejsze odpady mogą być przyszłością przemysłu chemicznego i opakowaniowego?”.

Forum podzielone będzie na dwa dni: W pierwszym dniu skupimy się na tematyce nowoczesnych materiałów kompozytowych. Podczas drugiego dnia nastąpi właściwe otwarcie Forum z udziałem zaproszonych gości oraz zaprezentowane zostaną wystąpienia zarówno przedstawicieli strony naukowej, jak i biznesu.

Więcej: http://www.opakowania.biz/artykuly,56956,1,_Miedzynarodowe_Forum_NaukowoGospodarcze_CHEMIKA_EXPO_