ACTIPOLY_Home_01

Actipoly

Projekt Actipoly ma na celu opracowanie nowoczesnego ekologicznego termoformowalnego opakowania o specjalnych właściwościach i przeznaczonego do pakowania świeżej żywności. Obecnie większość świeżych produktów (np. mięso, świeży ser, czy też owoce i warzywa) pakowane jest w opakowania z tworzyw sztucznych (folie PP, tacki PS, PET itp.). Biorąc pod uwagę krótki czas użycia (produkty spożywcze o krótkim terminie przydatności do spożycia), jednorazowość, a także utrudniony lub wręcz niemożliwy recykling takich opakowań, składających się często z wielu elementów (np. tacka + folia przykrywająca), obiecująca alternatywą wydają się być materiały ekologiczne takie jak papier, czy tez tektura. Niestety biorąc pod uwagę właściwości opakowań z tworzyw sztucznych, które maja zdecydowanie lepsze właściwości barierowe niż opakowania papierowe lub tekturowe, te ostatnie wciąż nie są konkurencyjne na rynku opakowaniowym. Specyfika świeżych produktów spożywczych wymaga bardzo dobrego zabezpieczenia ich przed utratą wody, przy jednoczesnym zachowaniu w wybranych przypadkach możliwości tzw. ,,oddychania”. Niezwykle istotna jest też ochrona przed rozwojem patogennych mikroorganizmów, które przy zwiększonej zawartości wody maja sprzyjające warunki do rozwoju. Podkreślić należy, że właśnie dzięki tej podwyższonej zawartości wody świeża żywność ma takie walory smakowe – woda w strukturze produktu spożywczego utrzymuje odpowiednią teksturę i kolor, zapewnia smak i zapach, co przesądza o wysokiej jakości żywności.