ROLNICTWO (postęp projektu)

Ÿfarma wciąż w budowie

Ÿnfarm to najwyższa, najbardziej technologiczna i pierwsza na świecie wertykalna ferma białka owadziego bez węgla. Ta światowa premiera jest obecnie w budowie niedaleko Amiens, w Poulainville. Ostatnio osiągnięto bardzo ważny kamień milowy: ustawienie maszyn wewnątrz. Produkcja na farmach pionowych powinna rozpocząć się między lipcem a październikiem 2022 r. i stworzy ponad 500 miejsc pracy w północnej Francji.

Faza budowy mediów

Farma wertykalna podzielona jest na 4 główne części: media, inwentarz, zaplecze przetwórcze i pomocnicze. Celem jest uruchomienie instalacji pod koniec roku. Ÿnfarm jest w końcowej fazie budowy części hodowlanej. Już jedna z 5 jednostek hodowlanych przechodzi prace instalacyjne. Grudzień rozpocznie się od budowy zaplecza przetwórczego i pomocniczego.

Opublikowano publikację naukową

Commissariat Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) i Ÿnsect, obaj partnerzy projektu FARMŸNG, napisali wspólnie publikację naukową wykonaną w ramach pakietu roboczego 5, którego celem jest zbudowanie solidnej i zrównoważonej strategii hodowlanej opartej na sekwencjonowaniu DNA i wysokowydajne genotypowanie w celu zapewnienia różnorodności genetycznej w obrębie inwentarza żywego.

W tym kontekście CEA zaprezentował na sympozjum Environmental and Agronomical Genomics 2021 plakat podsumowujący tę publikację naukową „Chromosome-scale assembly of the yellow mącznika genomu”, w październiku 2021 r.

Przeczytaj publikację naukową „Chromosome-scale assembly of the yellow mealworm genome„.

CBE JU, kolejny unijny program biogospodarki na lata 2021-2027

Projekt FARMŸNG został wybrany do finansowania w 2018 r. w ramach Bio Based Industry Joint Undertaking (BBI JU), partnerstwa publiczno-prywatnego między Unią Europejską a konsorcjum Biobased Industries Consortium.

W latach 2021-2027, jako partnerstwo europejskie związane z programem Horyzont Europa, Circular Bio-based Europe (CBE JU) zastąpiło Wspólne Przedsięwzięcie Bio Based Industry Joint Undertaking (BBI JU).

Z budżetem w wysokości 2 miliardów euro, wspólne przedsięwzięcie CBE ma na celu ekologizację europejskiego przemysłu biorafineryjnego, dążąc do tego, aby był on zamknięty i bezodpadowy. To europejskie partnerstwo w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji celów klimatycznych na 2030 r., torując drogę do neutralności klimatycznej do 2050 r., a także zwiększy zrównoważony rozwój i cykliczność systemów produkcji i konsumpcji, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Pierwsze nabory projektów spodziewane są w 2022 roku.