Przepis na Menadżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: motoryzacyjnego, chemicznego i usług rozwojowych.

Celem zadań antycovidowych jest rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw z sektora chemicznego, usług rozwojowych, motoryzacyjnego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% pracowników objętych wsparciem, zgodnie z nadzwyczajnymi rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do marca 2021 r. Wdrażanie rekomendacji ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid -19. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Projekt jest realizowany w ramach sektorów:

  • Sektor Motoryzacyjny z uwzględnieniem elektromobilności
  • Sektor Chemiczny
  • Sektor Usług Rozwojowych

Wsparcie szkoleniowe lub doradcze skierowane jest do pracowników Przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą we wskazanych sektorach, w przypadku których SR zidentyfikowały potrzeby kompetencyjne wymagające wdrożenia w trybie pilnym. Prosimy o zapoznanie się z Nadzwyczajną Rekomendacją Rady Sektorowej  ds. Kompetencji sektora usług rozwojowych, sektora chemicznego i sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności (zakładka do pobrania).

Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 1258 pracowników (520 z branży chemicznej, 650 z branży usług rozwojowych, 88 z branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności) z min. 63 Przedsiębiorstw.

PARTNERZY PROJEKTU