Francusko-Polska Izba Gospodarcza organizuje dn. 22.01 (piątek) bezpłatne szkolenie pt. „Transakcje handlowe na rynku francuskim – aspekty prawne i biznesowe„. Spotkanie poprowadzone przez doskonałych ekspertów i praktyków rynku odbędzie się w godzinach 11.30-12.30 w piątek 21.01 w formie webinaru na platformie zoom.

W trakcie webinarium przedstawiona zostanie lista zagadnień, które należy brać pod szczególną uwagę organizując dział sprzedaży zagranicznej w przedsiębiorstwie. Mimo regulacji rynku międzynarodowego w ramach UE konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa transakcji wynikających nie tylko przepisów prawa, ale także kultury handlowej. Dzięki udziałowi w webinarium uczestnicy będą mogli zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka transakcyjnego i prawnego w systemie sprzedaży i świadczenia usług na rynku francuskim. W szczególności, webinarium obejmie krótką prezentację różnic między umowami o świadczenie usług i umowami sprzedaży (towary czy usługi?), oraz zwrócenie uwagi na ich kluczowe elementy z uwzględnieniem najważniejszych wymogów francuskiego prawa pracy w przypadku delegowania pracowników.

Program:

I. Aspekt prawny – prawo francuskie (30 min)

  1. Kwalifikacja prawna umowy w szczególności w przypadku sprzedaży produktu wraz z usługą montażu;
  2. Klauzula właściwości prawnej i jurysdykcji sadowej oraz arbitrażowa;
  3. Wymagania formalno-prawne świadczenia usług (ustawa 1975! – procedura zatwierdzenia podwykonawcy, gwarancje płatności);
  4. Delegowanie pracowników do krajów UE oraz aspekty ubezpieczeniowe, oraz warunki pracy i płacy dla pracowników delegowanych (KP, układy zbiorowe) we Francji;

II. Aspekt biznesowy  (30 min)

  1. Wprowadzenie.
  2. Ryzyka transakcyjne w operacyjnej działalności przedsiębiorstwa.
  3. Podstawowe zasady redukcji ryzyka transakcyjnego w obrocie międzynarodowym.

Zakończenie.