[:pl]Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  – koordynator Grupy roboczej ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju (działającej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej) wraz z partnerami regionalnymi, realizują bezpłatne warsztaty  dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat innowacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.

Program warsztatów został przygotowany w oparciu o założenia wypracowane przez Grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli środowisk eksperckich i praktyków biznesowych, którzy wspierają swoje organizacje w transformacji modelu biznesowego na bardziej zrównoważony. Przedsiębiorcy znajdą w programie warsztatów szereg informacji wprowadzających do tematyki odpowiedzialności biznesu, jak również wiele ciekawych wskazówek i praktycznych narzędzi do zastosowania w codziennej praktyce biznesowej.

Zachęcamy Państwa do upowszechnienia, w miarę możliwości, przekazanych w załączeniu informacji na temat organizowanych w regionach warsztatów.[:]