Chcesz zwiększyć przychody swojej firmy i zapewnić jej większą odporność na zmiany? Nasze warsztaty są właśnie dla Ciebie!

Platforma Przemysłu Przyszłości jest ekspercką Fundacją skarbu Państwa, której podstawowym celem jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań. Fundacja działania te realizuje od 2019 r.

Warsztaty dla Przedsiębiorstw Klastrowych

Platforma Przemysłu Przyszłości, w ramach działań wspierających organizacje klastrowe ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na  bezpłatne warsztaty, które będą dotyczyć planowania i wdrażania procesu transformacji cyfrowej Twojej firmy.

Co zyskasz biorąc udział w warsztatach FPPP?

Warsztaty adresujemy do właścicieli, managerów oraz kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach. W czasie modułów warsztatowych uczestnicy dowiedzą się jak planować proces transformacji cyfrowej firmy w kontekście rozwiązań przemysłu przyszłości oraz poznają korzyści biznesowe i usprawnienia jakie kreuje wdrażanie cyfryzacji.

Zajęcia będą miały formę praktyczną i będą prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w swoich specjalizacjach. Dzięki udziałowi w warsztatach dowiesz się min:

  • Jak planować proces transformacji cyfrowej;
  • Czym jest metodyka Advanced Manufacturing (ADMA);
  • Jak powinna wyglądać mapa drogowa procesu transformacji;
  • Jak dobrze zaplanować wdrożenie Lean managementu;
  • W jaki sposób zaplanować transformację w oparciu o cyfrowego bliźniaka;

 

PROGRAM

Człowiek to fundament cyfryzacji. W Platformie Przemysłu Przyszłości rozumiemy znaczenie jakie kapitał ludzki odgrywa w ekosystemie gospodarki 4.0. Właśnie dlatego program warsztatów został przygotowany z myślą o człowieku.

9.00 – 9.30 Bechmarking przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji

9.30 – 11.00 Cyfrowy bliźniak– case study wykorzystania platformy robotycznej DBR77 do stworzenia własnej linii produkcyjnej

11.00 – 12.00 Budowa organizacji zarządzanej przez dane jako niezbędny element wdrożenia Przemysłu 4.0 – najlepsze praktyki i narzędzia

12.00 – 12.15 Przerwa

12.15 – 13.45 Jak planować transformację? Metodyka ADMA i tworzenie mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

13.45 – 15.15 Lean management koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na maksymalizacji wartości dla klienta przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych strat

 

Link do dołączenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjMyMmE1NGYtNzI2YS00NTM0LTgwNTctNzA1ZGZiYTg2Njc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22741f1843-92bd-40fe-9624-b11de0f3abf0%22%2c%22Oid%22%3a%22515df6f5-e412-45f6-bc8b-81578c82bf3b%22%7d