Biopen

BIOPEN stworzenie platformy Openinnovation, zajmującej się strategicznymi, przekrojowymi wyzwaniami z zakresu Biotechnologii. Tworzenie zintegrowanych łańcuchów wartości, które usuwają bariery sektorowe, w których innowacje rynkowe i produktowe są napędzane potrzebami społecznymi i wizją właścicieli marek, i wymagają współpracy między różnymi sektorami poprzez nową wartość opartą na biotechnologii