Co biznes mówi nauce?” – Innowacyjne zachodniopomorskie – konkurencyjne zachodniopomorskie.

Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami. Wzmocnienie potencjału sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim w zakresie tworzenia sieci współpracy w obszarze innowacji i transferu technologii. Projekt o charakterze informacyjno – promocyjnym, w ramach którego podjętę zostały działania mające na celu wzmocnienie powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami woj. zachodniopomorskim w drodze wsparcia tworzenia i rozwoju sieci współpracy oraz wymiany informacji w zakresie innowacji i transferu technologii.