W okresie pandemii COVID-19 w branży chemii gospodarczej odnotowano zwiększony popyt na środki czystości z różnych kategorii. W całej Europie obserwowano wzrost użytkowania preparatów dezynfekcyjnych. Oprócz tego konsumenci spędzali więcej czasu w domach, co przełożyło się na częstsze sprzątanie i inne domowe czynności. Prognozuje się jednak, że w 2022 roku tempo wzrostu europejskiej branży chemii gospodarczej wyhamuje i powróci do stanu sprzed pandemii. Ze względu na osłabienie czynników, które napędzały sektor w latach ubiegłych, w 2022 roku i kolejnych należy spodziewać się, że dynamika rozwoju rynku będzie bardziej stabilna i przewidywalna. Jednak tempo przywracania stabilności będzie w dużym stopniu uzależnione od sukcesów krajów europejskich w walce z pandemią i wskaźników szczepień. Na podstawie badań Euromonitor International można prognozować, że zarówno w 2022 roku, jak i w najbliższej przyszłości, będziemy odczuwać już tylko marginalny efekt pandemii.