[:pl]

Z przyjemnością informujemy, że firma FOSFAN S.A. została nagrodzona Bursztynowym Laurem Bałtyku 2017. Wyróżnienie to zostało nadane, jako wyraz uznania i podziękowanie za ponad 70-letni wkład Firmy w działania na rzecz rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej w regionie.

Nagroda ta stanowi wyróżnienie za umiejętne połączenie wytwarzania wysokiej jakości nawozów rolniczych produkowanych w oparciu o najnowocześniejsze zdobycze nauki i techniki z jednoczesnym prowadzeniem działań, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Doceniono również działania na rzecz rozbudowy i modernizacji nabrzeży i placów składowych w zarządzanym przez Firmę Porcie Nad Odrą w Szczecinie. FOSFAN S.A. wyróżniono także za prospołeczne inicjatywy Firmy na rzecz najbliższego otoczenia, a także miasta i regionu.Nagrodę odebrał Prezes Zarządu FOSFAN S.A. – Pan Jacek Ciubak.

Więcej informacji na temat Laurów Bałtyku TUTAJ oraz TUTAJ

[:]