Specjaliści są zgodni: bez aktywnego uczestnictwa branży chemicznej wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu będzie niemożliwe. Chemia może stać się kluczową branżą dla dekarbonizacji. Branża chemiczna powinna postawić na wodór i gospodarkę obiegu zamkniętego.

  • Chemia jest kluczową branżą dla zielonej transformacji.
  • Jednym z głównych trendów będzie zaangażowanie się w wodór.
  • Branża widzi także potrzebę zagospodarowania odpadów, bo te mogą być także surowcem.

Chemia nas otacza, jest konieczna, abyśmy mogli funkcjonować. Branża chemiczna wpływa na wiele innych sektorów. 

Zresztą świadczą o tym suche liczby na przykładzie naszego kraju. Co prawda w ubiegłym roku w sektorze chemicznym zatrudnionych było w naszym kraju ponad 323 tys. osób, co stanowi tylko 12 proc. wszystkich pracowników przemysłu w Polsce, ale warto pamiętać, że jedno miejsce pracy w chemii prowokuje od dwóch aż do ośmiu miejsc pracy w innych branżach. Takiej zalety nie ma żaden inny przemysł!

Źródło: https://www.wnp.pl/