Chemical Regions for Resource Efficiency

Inicjatywa R4R wynika i jest ściśle zintegrowana z działalnością Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Chemii. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz stworzenie strategii dla regionów uczestniczących w projekcie w zakresie zwiększenia wykorzystania efektywności zasobów i energii w branży chemicznej. Działania projektu powinny posłużyć do dalszego wzmocnienia badań i innowacji oraz działań prowadzonych przez Radę Europejską dla przemysłu chemicznego (CEFIC). Dla firm działających w klastrze projekt jest strategiczną możliwością międzynarodowej wymiany doświadczeń na arenie europejskiej w takich państwach jak: Hiszpania, Włochy, Szwecja, Holandia, Belgia i Niemcy. Województwo Zachodniopomorskie jest obecnie na niższym poziomie innowacji w porównaniu do innych regionów Polski. Zadaniem projektu będzie poprawa tych niekorzystnych wyników poprzez wdrożenie technologii w zakresie efektywności zasobów i energetycznej. Dla władz regionalnych partnerzy projektu pragną zaproponować inicjatywę oferującą możliwość poznania skutecznych metod wspierania potrójnej helisy współpracy (przedsiębiorcy-naukowcy-samorządowcy), jak również przyczynić się do realizacji strategii regionalnych w zakresie innowacji w województwie zachodniopomorskim. Urząd Marszałkowski wspólnie z regionalnymi graczami lokalnego rynku będzie pełnił rolę  katalizatora zmian w kierunku identyfikacji obszarów regionalnych specjalności.