Serdecznie zapraszamy na 9. edycję CHEMIKI EXPO 2018, która odbędzie się
22 marca 2018 roku

Relacja z VII Forum Naukowo – Gospodarczego Chemika Expo 2017:

8. Międzynarodowe Forum Naukowo – Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 już za nami. Tym razem hasło przewodnie Forum brzmiało „Międzynarodowe działania – motorem rozwoju firm”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli samorządów z Polski, Szwecji i Białorusi.

Konferencję rozpoczęły powitalne przemówienia Prorektora ds. nauki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Jacka Przepiórskiego. Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego dr Jarosława Rzepy, Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Michała Przepiery oraz prezesa zarządu Klastra Chemicznego Zielona Chemia, Jacka Drożdżala.

Pierwszy panel konferencji, którego prowadzącym był prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk  – Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT – rozpoczął zastępca prezydenta Miasta Szczecin Michał Przepiera. W trakcie wystąpienia mówił on m.in. o działaniach, dzięki którym Szczecin stanie się atrakcyjnym miastem metropolitalnym oraz o projektach miasta Szczecin, dzięki którym realizowane są założenia gospodarki cyrkularnej. Kolejny prelegent, Bengt Malmberg, dyrektor Sustainable Business HUB Malmö, opowiadał  o recyklingu i innowacjach w samorządach na przykładzie doświadczeń Szwedów. Następnie głos zabrali prezes i wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw – Bogdan Węgrzynek i Angelika Jarosławska. Opowiadali oni o projekcie Polska 3.0, który jest nowym kierunkiem współpracy i wymiany transgranicznej w perspektywie rozwoju innowacji dla firm. Panel pierwszy zakończyło wystąpienie pana Jerzego Komarnickiego, dyrektora technicznego Zakładów Chemicznych „Siarkopol” z Tarnobrzegu, który omawiał nowe możliwości pozyskiwania materiałów produkcyjnych z odpadów komunalnych na podstawie produkcji nawozów mineralno-organicznych.

Drugi panel forum, którego opiekunem był dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, otworzyło wystąpienie Piotr Selmaja, prezesa warszawskiej spółki Strefa, który przedstawiał możliwości „optymalizowania ciepła” i oszczędzania na ogrzewaniu. Przekonywał, że inteligentna sieć cieplna to dobry pomysł dla firm, instytucji samorządowych, wspólnot mieszkaniowych oraz dostawców ciepła. Natomiast o tym, jak nie tylko pozbywać się problemu odpadów, ale wręcz na nich zarabiać, mówił  Tomasz Chabelski, wiceprezes pyrzyckiej spółki Evergreen Solutions. Opowiadał o ich technologii FuelCal przetwarzania odpadów organicznych z przemysłu spożywczego i osadów ściekowych na nawóz mineralno-organiczny. Do inwestowania na Białorusi zachęcał Viktar Barsukou, dyrektor Grodzieńskiego Domu Nauki i Techniki. Przekonywał, że firmy i organizacje w Grodnie są zainteresowane współpracą z polskimi biznesmenami i naukowcami. Kolejnymi prelegentami byli naukowcy z ZUTu – prof. dr hab inż. Zenon Tartakowski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, który opowiadał o nowych trendach i technologiach wykorzystywanych w innowacyjnym recyclingu oraz prof. dr hab inż Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniwych, który mówił o trendach i perspektywach dotyczących aktywnych i inteligentnych opakowań. Wystąpienia obu profesorów były wprowadzeniem do warsztatów tematycznych, które odbyły się po części konferencyjnej i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.  Następnie reprezentant firmy Flukar, pan Grzegorz Nieradka, zastępca  koordynatora projektu Life Emu New, mówił o założeniach tego projektu, którego głównym celem jest wykorzystanie odpadowych tworzyw polimerowych do sporządzania emulsji asfaltowych. Usługi Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Enterprise Europe Network wspierające internacjonalizację omówił kierownik działu transferu i technologii RCiTT Paweł Żebrowski. Część konferencyjną Forum zamknęło wystąpienie prezesa zarządu Klastra Chemicznego, Jacka Drożdżala, który przybliżył słuchaczom profil działalności Klastra oraz realizowane w ramach działań międzynarodowych projekty, m.in. inicjatywy CORNET czy Natureef.

W trakcie tegorocznej edycji CHEMIKI EXPO po raz pierwszy zorganizowano konkurs na najlepszy poster naukowy dla studentów z kół naukowych ZUT pn. „Różne oblicza chemii”. Laureatkami konkursu zostały reprezentantki SKN Agroinżynierii z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Oprócz wspomnianych wcześniej warsztatów dla przedsiębiorców, niezwykle istotną częścią Forum była giełda kooperacyjna, w trakcie której zorganizowano rekordową liczbę spotkań B2B – było ich aż 41. Udział w giełdzie wzięli przedsiębiorcy z różnych części Polski, a także ze Szwecji, Niemiec i Białorusi.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu za liczne przybycie na nasze wydarzenie oraz aktywny udział w prelekcjach, panelach dyskusyjnych, giełdzie kooperacyjnej oraz warsztatach. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja CHEMIKI była dla Państwa inspirującym doświadczeniem, a także przyniosła możliwości pozyskania nowych kontaktów biznesowych

Artykuł na temat Forum Chemika Expo 2017 oraz galeria zdjęć z wydarzenia TUTAJ

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, naukowców i samorządowców na Chemikę Expo 2017, która odbędzie się 23 marca 2017 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy Jagiellońskiej 21 w Szczecinie.

8 Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 to jedno z największych spotkań branży chemicznej w euroregionie Pomerania, które stało się rozpoznawalne nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami. Chemika Expo to doskonała okazja do spotkania zarówno ekspertów branży chemicznej jak i przedsiębiorców, którzy na co dzień wykorzystują osiągnięcia specjalistów w ulepszaniu swoich produktów i  usług, jak również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji okołobiznesowych.

Podczas CHEMIKI EXPO 2017 zapraszamy na część merytoryczną połączoną z panelami dyskusyjnymi, międzynarodową giełdę kooperacyjną oraz specjalistyczne warsztaty branżowe „szyte na miarę” przedsiębiorców. W czasie trwania Chemiki pragniemy poruszyć następujące tematy:

  • gospodarka cyrkularna i biogospodarka jako wyznacznik nowych gospodarczych wyzwań na najbliższe lata dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych;
  • inteligentne opakowania, procesy produkcyjne oraz współpraca ze strefą B+R jako ważny element nowych działań i kierunków rozwojowych;
  • wzmocnienie działań eksportowych oraz ekspansja na rynki zagraniczne w oparciu o realizowane projekty i programy międzynarodowe – internacjonalizacja działań;
  • platformy współpracy branżowej jako element ukierunkowanych działań dla branży – na przykładzie platform i ich funkcjonowania w Klastrach.

CHEMIKA EXPO 2017 jest organizowana przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”  w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a także instytucjami zagranicznymi, m.in. Związkiem Chemików z Ukrainy w Kijowie czy HUB ze Szwecji

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW trwa do 20 marca 2017 r.

PROGRAM WYDARZENIA

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

ChemikaExpo2015-3097

O poprzednich edycjach Chemiki można przeczytać na stronach:

http://www.szczecinbiznes.pl/informacje/Biznes-nauka-chemia_2978

http://www.chemiaibiznes.com.pl/galeria/kategoria/67-Chemika_Expo_2014.html

http://www.opakowania.biz/artykuly,57530,1,CHEMIKA_EXPO