Dzień dobry!
 
Z końcem maja 2024 roku spółki Grupy CIECH zmienią nazwę na QEMETICA. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi „Z czym wiąże się zmiana w naszych codziennych relacjach?"

Co się zmieni?
 
Od strony prawnej nie zmienia się osoba prawna jako strona wzajemnych zobowiązań i umów. Numery KRS, NIP, REGON, forma prawna spółek oraz ich adresy pozostają bez zmian. Zmienia się tylko nazwa.

Kiedy nastąpi zmiana?
  
Nowe nazwy spółek zaczną obowiązywać z chwilą zmiany statutu w KRS. Planowana data zmiany statutu w KRS: 29.05.2024.

Które spółki Grupy CIECH będą miały nową nazwę?

Czy wymagane są zmiany we wzajemnych umowach?
 
Nie, o ile nie zgłosimy się indywidualnie z takim wnioskiem, bazując na treściach dotychczasowych umów mogących zawierać klauzule dotyczące postępowania w przypadku zmiany nazwy strony umów.

Czy numer konta bankowego ulegnie zmianie?
 
Nie, wszystkie numery kont bankowych pozostaną takie same

Co należy zmienić po stronie Partnera?
 
Prosimy o zmianę nazwy naszej firmy w chwili otrzymania od nas potwierdzenia, że zmiana została zarejestrowana w KRS na przełomie maja 2024 i czerwca 2024. Od tego dnia wszelkie dokumenty (faktury, noty, informacje) powinny być adresowane na nowe nazwy spółek.
 
Rekomendujemy, aby nasi dostawcy towarów i usług faktury za maj 2024 wystawili do 29 maja 2024 roku, jeszcze z obecną nazwą („CIECH”). Pozwoli to na uniknięcie wystawienia not korygujących.

Czy zmienią się adresy mailowe z końcówką @CIECHgroup.com?
 
Tak, wkrótce będziemy się kontaktować z adresów e-mail z nową końcówką (@qemetica.com). Korespondencja kierowana do nas na stare adresy będzie przekierowywana na nowe adresy
e-mail.

Czy adresy, na które Partnerzy wysyłają e-faktury będą zmieniane?
 
Dalej będziemy przyjmować oraz wysyłać e-faktury i inne dokumenty rozliczeniowe na ustalone w umowach adresy e-mail (z końcówką @CIECHgroup.com). Zmiana na nowe adresy będzie wprowadzana sukcesywnie wraz z podpisywaniem nowych umów.