Organizowane od 2022 r. w różnych regionach UE wydarzenia te gromadzą klastry i decydentów z UE na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, aby uczyć się od siebie nawzajem, jak lepiej wykorzystywać klastry do wzmacniania ekosystemów przemysłowych, służyć krajowemu/regionalnemu rozwojowi gospodarczemu i nawiązywać kontakty z innymi regionami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami związanymi z transformacją.

Wydarzenie to odbędzie się w Mediolanie we Włoszech w dniach 26–26 27 marca. Wydarzenie skupi się na transformacji bliźniaczej.