[:pl]

Po zapoznaniu się z dostępnymi informacjami dotyczącymi sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się choroby Koronowirusa Zarząd Stowarzyszenia postanawia od 1 czerwca 2020 roku wznowić funkcjonowanie Biura Stowarzyszenia i rozpocząć jego funkcjonowanie w sposób tradycyjny.

Wszystkie zadania Biura Stowarzyszenia oraz obowiązki będą realizowane w nowych godzinach tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 16.00.

[:en]After reviewing the available information on the situation related to the spread of Coronovirus disease, the Board of the Association decides from June 1, 2020 to resume the functioning of the Association’s Office and begin its functioning in a traditional way.

All tasks of the Association Office and duties will be implemented in new hours, i.e. from Monday to Friday between from 9.00 – 16.00.[:]