13 kwietnia br. odbyło się online czwarte zgromadzenie ogólne wszystkich partnerów biorących udział w projekcie BIOBESTicide.  

W trakcie spotkania zostały omówione szczegółowo wszystkie pakiety robocze, główne osiągnięcia związane z zadaniami, plan na zbliżające się 6 miesięcy. Spotkanie było okazją do omówienia dotychczasowych prac realizowanych przez partnerów projektu, co dało przegląd wszystkich dokonań osiągniętych do minionego okresu. Omówiono także przewidywane cele oraz niektóre działania już zaplanowane do 24 miesiąca projektu.

Głównym celem WP7 w którym jednym z partnerów jest Klaster Chemiczny Zielona Chemia to maksymalizacja oddziaływania projektu poprzez rozpowszechnianie, wykorzystywanie i transfer technologii wyników projektu do odpowiednich interesariuszy. Podstawowe zadania to: analiza interesariuszy, rozpowszechnianie  wyników, techno ekonomiczne studium wykonalności zrównoważonego i wydajnego europejskiego łańcucha wartości dla produkcji biopestycydów oraz eksploatacja wyników.

Kolejne kroki to:

  • Przeprowadzenie wywiadów oraz ankiet z odpowiednimi interesariuszami w celu uzyskania informacji na temat rynku docelowego i akceptacji produktu BIOPESTicide;
  • Udostępnianie projektu analizy rynku wśród partnerów;
  • Finalizacja w tym zgłoszenie analizy rynku.

Projekt BIOBESTicide trwa już od 1 maja 2020 gdzie docelowo zweryfikuje i zademonstruje produkcję skutecznego i opłacalnego biopestycydu. Demonstracja będzie oparta na innowacyjnym łańcuchu wartości opartym na biotechnologii, rozpoczynającym się od waloryzacji zrównoważonych biomas, tj. wysłodków buraczanych i melasy cukrowej, i będzie wykorzystywać właściwości Pythium oligandrum szczep I-5180 w celu zwiększenia naturalnej ochrony roślin, aby wyprodukować wysoce skuteczny i przyjazny dla środowiska biopestycyd do ochrony roślin winorośli.

Projekt ten otrzymał finansowanie od Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (JU) w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 886776. Wspólne przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” oraz z programu Bio-based Konsorcjum Przemysłu.