Rejestracja: on-line         https://evenea.pl/pl/wydarzenie/debata-chemia

Transmisja: on-line         https://youtu.be/UiDzSJsQ47E

Serdecznie zaparzam na 2 debatę Sektora Chemicznego, która odbędzie się w Lublinie w dniu 16 września 2022 r. o godz. 9:30

Beata będzie mieć formę hybrydową.

Tematem przewodnim będzie: „Współpraca instytucji edukacyjnych i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym”.

 

Debata dotyczy nowych wyzwań związanych z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje oraz doskonalenie kanałów współpracy między instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami branży chemicznej. Debata będzie dotyczyła zarówno przykładów dobrej praktyki, jak i identyfikacji problemów we współpracy pomiędzy edukacją a przemysłem; wnioski z debaty zostaną wykorzystane przy opracowywaniu rekomendacji Rady w zakresie doskonalenia tej współpracy. Podstawą debaty będzie prezentacja programu współpracy kształcenia formalnego na poziomie średnim i wyższym z przedsiębiorcami w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami. Do udziału w debacie zostaną zaproszeni członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, jak również reprezentanci przemysłu i instytucji edukacyjnych. Debata będzie wydarzeniem towarzyszącym Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie.

 

 

Dla tych, którzy nie będą mogli przyjechać do Lublina – Transmisja On-line     

Serdecznie zapraszam do udziału. Proszę o rozpowszechnienie tej informacji.

Pozdrawiam.