6 czerwca br. w Krakowie odbędzie się debata sektorowa: Kompetencje cyfrowe w sektorze chemicznym

Panel ekspertów współprowadzących debatę: Tomasz Klekowski, Artur Pollak, Marcin Rojek, Małgorzata Szymczukiewicz, Rafał Wojdan

Podczas otwartej dyskusji będą przedstawione nowe wyzwania związane z cyfryzacją przemysłu chemicznego, możliwości zastosowania sztucznej inteligencji, mechanizmy wsparcia cyfrowego dla edukacji i szkoleń w sektorze chemicznym oraz trendy w zakresie globalnych kompetencji cyfrowych (DigiComp). Do udziału w debacie zostaną zaproszeni m.in. członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji – IT, jak również reprezentanci przemysłu i instytucji edukacyjnych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! Udział w debacie jest bezpłatny. Prosimy jednak o dokonanie rejestracji.

Debata transmitowana będzie przez kanał YouTube.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „ZIELONA CHEMIA”, przy współudziale Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego”, realizowanego na mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR13/18, przez Lidera Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia, Al. Piastów 48, Szczecin w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.