[:pl]Na podstawie Statutu Stowarzyszenia § 29 pkt 5 Tiret 1 Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z dostępnymi informacjami dotyczącymi nadzwyczajnych działań w kraju związanych z rozprzestrzenianiem się choroby Koronowirusa oraz troską o pracę i bezpieczeństwo swoich pracowników postanawia zawiesić funkcjonowanie Biura Stowarzyszenia do odwołania i rozpocząć jego funkcjonowanie w sposób zdalny on-line.

Wszystkie dotychczasowe zadania Biura Stowarzyszenia oraz obowiązki będą realizowane w sposób on-line tj. poprzez e-mail: biuro@zielonachemia.eu, telefon: +48 91 852 36 31 oraz +48 602 754 661 od Poniedziałku do Piątku w godz. od 9.00 – 15.00.

Członkowie Zarządu dostępni będą poprzez numery telefonów służbowych im przydzielone jak też drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail.[:en]Pursuant to the Statute of the Association, § 29 item 5, Indent 1, after reviewing the available information on extraordinary activities in the country related to the spread of Koronovirus disease and concern for the work and safety of its employees, the Management Board of the Green Chemistry Cluster decides to suspend the operation of the Cluster Office until further notice and start its functioning in a manner on-line remote.

All existing tasks of the Cluster Office and duties will be implemented on-line, i.e. by e-mail: biuro@zielonachemia.eu, phone: +48 91 852 36 31 and +48 602 754 661 from Monday to Friday between from 9.00 to 15.00.

Members of the Cluster Management Board will be available through their business phone numbers and via e-mail.[:]