Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70 % dofinansowania.  Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub przez niego zakupionych, które są kluczowe dla opracowania i wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych. 

O czym?

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dodatkowo Google Internetowe Rewolucje w Eksporcie przybliży wiedzę w zakresie wytypowania nowych potencjalnych rynków docelowych, zrozumienia zagranicznych klientów, a także przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki.

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli firm, które spełniają wszystkie poniższe warunki tj. mają:

  • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy;
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy);
  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi lub procesu technologicznego.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w trzech równoległych konkursach.
Po raz trzeci w konkursie, dedykowanym realizacji Programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi.

Kiedy?

16 marca 2020 r., godz. 09:00-15:00

Gdzie?

Warszawa, Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39, piętro 1

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=314

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: +48 604 526 507.

Program spotkania

16.03.3030

09:00 – 09:30

Rejestracja gości

09:30 – 11:30

3.2.1 POIR Badania na rynek
  • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
  • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
  • kryteria oceny wniosków.

11:30 – 11:50

Przerwa kawowa

11:50 – 13:30

3.2.1 POIR Badania na rynek c.d.

  • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
  • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
  • kryteria oceny wniosków.

13:30 – 14:00

Sesja pytań i odpowiedzi

14:00 – 14:30

Jak sprzedawać za granicę przez internet – z małą pomocą od Google

Każdy uczestnik dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę w zakresie wytypowania nowych potencjalnych rynków docelowych, zrozumienia zagranicznych klientów, a także przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki.

14:30 – 15:00

Lunch