Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii odbędzie się uroczyste nadanie tytułu Doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Panu prof. dr hab. inż. Antoniemu W. Morawskiemu. 

Profesor Antoni W. Morawski jest w Polsce i na świecie jednym z pionierów badań w obszarze fotokatalizy, która w niedalekiej przyszłości stanie się jednym z najważniejszych kierunków badawczych ze względu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej do oczyszczania środowiska lub do fotokatalitycznej produkcji wodoru, utylizacji dwutlenku węgla, itp. Profesor Morawski stworzył znaną i cenioną szkołę naukową w badaniach fotokatalitycznych. Wyniki badań publikowane były w najlepszych czasopismach światowych, co przyczyniło się do międzynarodowego promowania nauki polskiej, w tym także Politechniki Szczecińskiej/ZUT w Szczecinie. 

Profesor Antoni W. Morawski od 1975 r. związał się z Politechniką Szczecińska, gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe, od magistra inżyniera poprzez doktora inżyniera (1984) oraz doktora habilitowanego (1990). Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał już w 1996 r. Jego priorytetami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi stały się technologia i inżynieria chemiczna, szczególnie technologie: nieorganiczna, materiałów i nanomateriałów, wody, ścieków i odpadów oraz kataliza i fotokataliza. Profesor jest autorem i współautorem ponad 1,1 tys. różnych prac naukowych, artykułów i streszczeń konferencyjnych, w tym 352 publikacji znajdujących się w bazie Scopus oraz dodatkowo ponad 240 patentów i zgłoszeń patentowych (w tym 3 międzynarodowych). Liczba cytowań Jego prac wynosi 10816, natomiast indeks Hirscha wynosi 56 (na dzień 26.05.2023, baza Scopus). W rankingu 1000 najlepszych naukowców świata z indeksem Hirscha powyżej 40 (Research.com), w 2022 r zajął wśród polskich naukowców-chemików wysokie 9. miejsce. Był stypendystą Japan Society for Promotion of Science. W 2015 otrzymał nagrodę Tokyo University of Science, President Award. Od roku 2021 Profesor Morawski zaliczany jest do grona 2% najbardziej wpływowych badaczy świata (wg rankingu Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier oraz firmy SciTech Strategies). 

Profesor Morawski był kierownikiem wielu grantów oraz uczestniczył w realizacji ponad 100 opracowań dla przemysłu, gospodarki i administracji. Niektóre z badań Profesora przechodziły klasyczną drogę od pomysłu, badań laboratoryjnych, patentowania, rozwoju technologii, negocjacji i lokowania wyników badań w przemyśle z końcowym efektem rynkowym. Sztandarowym rozwiązaniem naukowo-badawczym o znaczeniu przemysłowym było opracowanie podstawy naukowych pilotażowej technologii produkcji nano-TiO2. Fotokatalizator ten został wprowadzony do asortymentu materiałów budowlanych jako licencja Politechniki Szczecińskiej (później ZUT) w 2008 roku na fotoaktywne samooczyszczające się farby i tynki udzielona firmie PIGMENT Spółka jawna ze Szczecina (https://www.farbypigment.pl). Profesor wypromował 17 doktorantów, z których 5 zostało już profesorami tytularnymi, a 3 profesorami uczelni.

 

źródło: zut.edu.pl