Na posiedzeniu z dnia 8 grudnia Rada Unii Europejskiej zatwierdziła decyzję w sprawie przyjęcia programu polityki cyfrowej „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. Program ma na celu wzmocnienie wiodącej pozycji UE w dziedzinie technologii cyfrowych poprzez promowanie sprzyjających oraz zrównoważonych polityk cyfrowych, które służą obywatelom i przedsiębiorstwom. 

 

 

 

 

17 grudnia odbyła się premiera I części webinarium „Perspektywa finansowa 2021-2027 – fundusze na przemysł przyszłości”. Eksperci m.in. z PARP, MFiPR opowiadali o możliwościach aplikowania o fundusze zewnętrzne służące zwiększaniu ich innowacyjności. Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w webinarze przygotowaliśmy nagranie, dostępne na naszym kanale YouTube

19 grudnia odbyło się webinarium, do którego Platforma Przemysłu Przyszłości zaprosiła przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Grupie Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Tematem spotkania były możliwości pozyskiwania finansowania możliwości pozyskiwania finansowania na innowacyjne i zaawansowane projekty technologiczne oraz zrobotyzowane. Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w webinarze przygotowaliśmy nagranie, dostępne na naszym kanale YouTube.