[:pl]ECRN organizuje konferencję „Budowa zrównoważonego przemysłu chemicznego jutra: regionalna odpowiedź na wspólne europejskie wyzwania” w Europejskim Komitecie Regionów. Wydarzenie poświęcone będzie wyzwaniom i możliwościom ekologicznej transformacji europejskiego przemysłu chemicznego. Dyskusja będzie się toczyć wokół trzech głównych tematów:

  • Rola wodoru dla Europy wolnej od węgla
  • Regionalne rozwiązanie do produkcji biochemicznej na większą skalę
  • Innowacyjne rozwiązania zatrzymujące odpady z tworzyw sztucznych

ZAPISZ DATĘ: 26 października 2020 roku.

Rejestracja jest już otwarta.

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ[:en]ECRN is organising the conference “Building the Sustainable Chemical Industry of Tomorrow: Regional Response to common European Challenges”, at the European Committee of the Regions. The event will look at challenges & opportunities for the green transition of the European chemical industry. Discussion will be framed around three big themes:

  • The role of Hydrogen for a carbon-free Europe
  • Rgional solution to up-scale bio-chemical production
  • Innovative solutions to halt plastic waste

SAVE THE DATE: on 26th of October 2020

Registration are now open!

REGISTER HERE[:]