W kontekście Europejskiego Zielonego Tygodnia 2021 Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) organizuje wydarzenie „Przemysł chemiczny o obiegu zamkniętym na rzecz zerowego zanieczyszczenia w regionach UE”.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w sprawie „Bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów dla środowiska wolnego od toksyn w miastach i regionach Europy” oraz omówienie jej kluczowych zaleceń, ze szczególnym uwzględnieniem roli regionów we wdrażaniu strategii UE dotyczącej chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić zerowe zanieczyszczenie produkcji i zużycia chemikaliów.

TERMIN

8 czerwca 2021 r. od 10:00 do 12:00