Tematem czwartej edycji Forum będą najważniejsze wyzwania stojące przed polską gospodarką, m.in. związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Podczas dwóch dni uczestnicy wezmą udział w licznych prelekcjach oraz dyskusjach.

Wybrane tematy wystąpień:

  • Czy gospodarka wodorowa może stać się istotną branżą polskiego przemysłu? – prelegenci porozmawiają m.in. o tym jakie są plany wykorzystania wodoru przez polskie firmy, co jest konieczne, aby wykorzystać szanse z nim związane.
  • Znaczenie cyberbezpieczeństwa dla gospodarki kraju – podczas panelu eksperci omówią stan cyberbezpieczeństwa oraz jego wpływ na rozwój gospodarki kraju.
  • Korzyści ze stosowania internetu rzeczy – zaproszeni goście przedstawią szanse rozwoju, wyzwania oraz uregulowania prawne IoT w Polsce.
  • Wizja rozwoju elektromobilności – uczestnicy panelu będą mówić o trendach występujących obecnie w branży motoryzacyjnej, takich jak: elektryfikacja, autonomizacja, współdzielenie oraz samochody wymieniające się danymi z innymi uczestnikami ruchu oraz infrastrukturą drogową. Poruszą również kwestie związane z wpływem zachodzących zmian na polskie przedsiębiorstwa oraz konsumentów.

Źródło: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/