FOSFAN, członek Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”,  w 2021 roku rozpoczął realizację projektów B+R, dofinansowanych przez Unię Europejską.

 

Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji:

Projekt: „Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W101/21)

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Projekt „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21)