[:pl]

Spółka FOSFAN S.A. z siedzibą w Szczecinie 1 czerwca.2020 roku wystartowała z projektem B+R działanie 1.1.2 w ramach RPO WZ 2014-2020. Tytuł projektu “Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych”.

Realizacja projektu planowana  jest na trzy lata. W przypadku pozytywnych wyników prac badawczych zmodernizowane zostaną instalacje produkcyjne umożliwiając produkcję nawozów z wykorzystaniem substancji odpadowych.

[:en]Based in FOSFAN S.A. is starting  on June 1, 2020 a new R&D project co-financed from the ROP WZ 2014-2020. Project title „Low-emission production of mineral fertilizers using phosphorus contained in thermally processed organic waste”.

Project implementation is planned for three years. In the case of positive results of research works, production installations will be modernized, enabling the production of fertilizers using waste substances.[:]