I kwartał 2021 roku okazał się dla Grupy PCC Rokita rekordowy pod względem wypracowanego skonsolidowanego zysku EBITDA. Wynik ten na poziomie około 136 mln zł stanowi wzrost o prawie 94% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie blisko 70 mln zł, co z kolei stanowi wzrost o ponad 333% w stosunku do I kwartału 2020 roku. Wyniki minionego kwartału były również wyższe od wyników ostatniego kwartału roku 2020 – zysk EBITDA Grupy wzrósł o 8%, a skonsolidowany zysk netto o 20%.

Miniony okres był dla nas bardzo dobry. Od wielu już miesięcy nasze otoczenie rynkowe charakteryzuje duża zmienność, a światowa gospodarka działa w spowolniony sposób. W tej sytuacji nasze bardzo dobre wyniki po raz kolejny potwierdzają efektywność dywersyfikacji biznesu Grupy – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Tak dobre rezultaty Grupa zawdzięcza głównie rekordowym wynikom w segmencie Poliuretany. Zysk EBITDA segmentu zwiększył się o ponad 430% wobec analogicznego okresu roku 2020 a przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 56%.

W całym pierwszym kwartale w segmencie Poliuretany odnotowaliśmy bardzo duże zapotrzebowanie na poliole polieterowe przy jednoczesnej ograniczonej podaży polioli na rynku. Nasza produkcja nie nadążała za zapotrzebowaniem. Kontynuowane były trendy konsumenckie z ostatnich miesięcy 2020 roku związane z istotnie rosnącymi wydatkami na wyposażenie wnętrz. Wysoki popyt odnotowała branża meblarska, na której koncentruje się segment Poliuretany – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita – Bardzo wysoka sprzedaż była wspierana również rosnącą sprzedażą online.

W segmencie Chloropochodne zysk EBITDA wzrósł o blisko 16% w porównaniu do I kwartału 2020 roku, co jest skutkiem intensyfikacji sprzedaży produktów chloropochodnych oraz wyższych wolumenów sprzedaży ługu sodowego i sody kaustycznej, pomimo niskich w dalszym ciągu cen alkaliów.

Bardzo dobre wyniki wypracowane przez Grupę wspierane były rezultatami segmentu Inna działalność chemiczna. Zysk EBITDA wzrósł niemalże dwukrotnie wobec pierwszego kwartału 2020 roku, na co wpłynęły przede wszystkim wysokie przychody i marże. Zarówno wielkość obrotów, jak i uzyskane wyniki finansowe osiągnęły rekordowy poziom. Wpływ na to miały dwa główne czynniki. Przede wszystkim utrzymywała się korzystna sytuacja w otoczeniu konkurencyjnym w branży produktów fosforopochodnych, czego pierwsze sygnały można było zaobserwować już w czwartym kwartale ubiegłego roku. Drugim kluczowym czynnikiem była stale rosnąca sprzedaż wysoce specjalistycznych dodatków.

Strategia rozwoju naszej obecności w branżach wymagających specjalistycznych produktów, jest konsekwentnie realizowana od dłuższego czasu, a w ostatnich miesiącach odnotowaliśmy w tym obszarze znaczące przyspieszenie – dodaje Wiesław Klimkowski. Wsparciem dla sprzedaży są nowe wolumeny pochodzące z zakończonej w minionym roku inwestycji w nową linię pilotażową, dzięki której powstają kolejne innowacyjne produkty.
Nowa instalacja w pierwszym kwartale tego roku była stopniowo wykorzystywana w coraz większej mierze, a obecnie pracuje wykorzystując już większość swojego nominalnego potencjału. Równolegle trwają prace nad dodatkowymi optymalizacjami, zmierzającymi do osiągnięcia pełnych planowanych zdolności. Spółka nie wyklucza, że w przypadku powodzenia wszystkich prac i wyeliminowaniu wąskich gardeł, docelowo możliwe będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych tej instalacji ponad pierwotnie planowane moce.

Poza inwestycjami w zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji, istotna dla nas obecnie jest również budowa Centrum Innowacji i Skalowania Procesów. Planujemy wybudować laboratorium aplikacyjne wraz z halą skalowania i magazynem oraz infrastrukturą związaną z działalnością badawczo-rozwojową do prowadzenia badań aplikacyjnych – mówi Rafał Zdon – Dzięki tej inwestycji dzisiejsza powierzchnia laboratoryjna docelowo ulegnie niemal trzykrotnemu zwiększeniu.

PCC Rokita jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych. Jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie. PCC Rokita od 2011 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW – Catalyst. Od 2014 roku na GPW notowane są akcje spółki. PCC Rokita jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,3 tys. pracowników w 18 krajach.

źródło: https://pcc.rokita.pl/