Droga transformacji dla przemysłu chemicznego: Komisja publikuje wytyczne dotyczące finansowania wsparcia podwójnej transformacji.

Komisja Europejska opublikowała swoje Wytyczne dotyczące finansowania UE na rzecz współwdrażania ścieżki transformacji przemysłu chemicznego. Dokument ma na celu wsparcie firm chemicznych, zwłaszcza MŚP, w znalezieniu możliwości finansowania projektów na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej, takich jak inwestycje w odnawialne źródła energii oraz bezpieczne i zrównoważone chemikalia. W przewodniku omówiono główne programy finansowania UE mające na celu transformację przemysłu chemicznego i przedstawiono przykłady wspieranych inicjatyw. Należą do nich na przykład „Horyzont Europa”, fundusz innowacyjny, Invest EU i program „Cyfrowa Europa”. W dokumencie wymieniono także odpowiednie otwarte zaproszenia do składania wniosków dla przemysłu chemicznego, określając rodzaje wspieranych projektów, kto i do kiedy może składać wnioski. Komisja zamierza zaktualizować ten przewodnik w nadchodzących miesiącach, gdy tylko nowe zaproszenia do składania wniosków zostaną opublikowane na portalu Komisji dotyczącym finansowania i przetargów.