Dnia 22.10.2021 roku  w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyło się II Regionalne Forum Recyklingu, którego organizatorem było Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny “Zielona Chemia”. Współorganizatorami wydarzenia były: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz RCIITT.  Otwarcie Forum o godzinie 9.00 rozpoczął prof. Krzysztof Pietrusewicz (prorektor ZUT), Jacek Wójcikowski (dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych, UM) oraz prof. Andrzej Karbowy (prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej).  Tematem pierwszego wykładu był ,,Recyklingu jako podstawa  Nowego Modelu Gospodarczego GOZ’’. W tej części odbył się wykład pt.: ,,Odpady – i co dalej?’’ prof. Zenona Tartakowskiego (Platforma Energii i Odzysku Materiałów, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny, ZUT). Drugi blok tematyczny dotyczył dobrych praktyk. Poruszone zostały w nim tematy recyklingu PET-u, recyklingu drewna poużytkowego, recyklingu wielko- i małogabarytowych elementów oraz  technologii BIOPLAST. W ostatniej części mogliśmy wysłuchać wykładów o roli biomasy jako źródło energii oraz o możliwościach nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów proekologicznych. Wydarzenie zakończyło się częścią wyjazdową do Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie odbył się pokaz pracy instalacji demonstracyjnych. 

Galeria zdjęć